Det började med marknadschefen hos Partykungen som ville retorikträna. Det blev en heldag för ledningsgruppen med gemensam workshop och individuell retorikträning.

Alla fick konkreta verktyg för just sina retoriska utmaningar. Allt ifrån trivsamma och tydliga måndagsmöten, röstanvändning i telefonsamtal till självförtroende.

I samarbete med sångpedagog Anna Wiborg höll vi en personalaktivitet för medarbetare på Svenska kyrkans kansli i Örebro under deras konferens. Powerpasset är fartfyllt med meningsfulla insikter om röst och kroppsspråk.

Uppdraget fortsatte under året med heldagsutbildning i presentationsteknik för medarbetare som utbildar, talar i kommunen och leder arbetsgrupper.

Partykungen ville ge medarbetarna på kundtjänst kompetensutveckling inom retorik. Kundtjänsten är en viktig kugge i varumärkesupplevelsen. De kan skapa återkommande, nöjda kunder.

Varje medarbetare fick varsitt retorikpass vilket gjorde att verksamheten kunde rulla på som vanligt trots fortbildningstid. Alla var mycket nöjda och hade fått strategier för att vända en missnöjd kund, undvika sliten och trött röst och förmedla rätt energi med rösten. 

Under konferensen Forum för samhällsekonomisk analys efterfrågade Naturvårdsverket en föreläsning som kunde hjälpa dem som miljöekonomer att prata siffror med mer känsla och på så vis närma sig sina kollegor med mer fokus på ekologi eller biologi. Det resulterade i föreläsningen “Siffror med hjärta” för ett hundratal deltagare. 

Arrangören berättade att många tyckte min föreläsning var det bästa under hela konferensen. Senare samma år återkom jag till en EU-enheten vid Naturvårdsverket för en retorikutbildning med fokus på interkulturell retorik och argumentation. 

IKEA of Sweden har ett globalt nätverk för kvinnor som är ingenjörer inom koncernen. Dessa ingenjörer ville gärna ha föreläsning och workshop i retorik för att få bättre koll på hur deras budskap ska få effekt hos lyssnaren och för att bli en talare som vågar använda sitt kroppsspråk och röst mer och smartare.

Föreläsningen på våren gav deltagarna konkreta tips för minnesvärda presentationer, tips för att hantera nervositet och flera övningar för att stärka sitt kroppsspråk och röstanvändning. Och så här sa kunde:

 ”Tack för en givande föreläsning, feedbacken har varit väldigt positiv. Vi tyckte din föreläsning var autentisk, rolig, spännande och givande.”

Under hösten fortsatte retoriktemat hos nätverket EWON med en retorikworkshop. Deltagarna arbetade med sina egna presentationer och sin kommunikationsstil. De fick lära sig skillnader mellan att informera och berätta och att kunna agera olika utifrån när de förväntas leda och när de förväntas vara en teamdeltagare.

Efter workshopen sa kunden så här:

”Tack för senast, jag och de andra i EWON tycker verkligen att du fick till en riktigt bra workshop och den har varit väldigt uppskattad på många sätt. Tror de flesta var mer trygga i att analysera någon annan än sig själv, det ledde till många bra diskussioner, precis som vi ville.

Länsförsäkringars chefsnätverk Qnet, för kvinnor som är eller ska bli chefer, utbildade jag med fokus på maktspråk, auktoritet, vänlighet, att ta plats eller inte.

Deltagarna fick förståelse för sitt eget kroppsspråk och sin röstanvändning bortom stereotyperna kvinnligt och manligt. 

När Amnesty samlade sina utbildare för att ta del av ett nytt utbildningsmaterial önskade de utbildning i retorik och presentationsteknik. Under en halvdag fick var och en en kort stund framför gruppen med retorikträning.

Deltagarna fick med sig en hel del konkreta tips för att öva in ett nytt material och göra det till sitt eget samt olika sätt att arbeta med manus och förberedelse.

Styrkan i upplägget där varje individ får egen tid framför gruppen är  att alla lär av varandra och det uppstår många samtal med konkreta exempel att lära sig av. 

Det började med en rektor som med sina kollegor i Örebro kommun var på retorikutbildning med mig. Därefter anlitade han mig för samma retorikutbildning med fokus på bemötande och goda dialoger till sina gymnasielärare.

Det i sin tur resulterade i fler retorikföreläsningar för eleverna på programmen Restaurang och Livsmedel samt Hotell och Turism med fokus på service och bemötande med hjälp av retoriska mallar och bättre koll på sin röst.

Miljöpartiet Stockholm och Örebro samt Centerns ungdomsförbund har anlitat mig för retorikutbildning. I workshops har deltagarna fått tips och övningar kring retorisk förberedelse, argumentationsteknik, att skapa förtroende, tilltala rätt målgrupp och hitta sin egen talarstil. 

Kontakta klara om Retorikutbildning

Stäng meny