Bréne Brown och sårbarhet – Fem retoriktips

Brené Browns upptäckter om sårbarhet är viktiga för hela livet och jag vill inte förminska effekten hennes forskning kan ha på mänsklig samvaro i stort. Men retorik är mitt ämne och jag ser angelägna lärdomar för dig som pratar inför människor oavsett om du gör det motvilligt och sällan eller gärna och ofta.

Det är flera år sedan jag bloggade om detta och nu bjuder jag även på de här tipsen i filmformat.

1. Sårbarhet är mod så våga visa dig sårbar även i talarrollen.

2. Knyt an till din publik.

3. Våga släpp lös in kreativitet.

4. Våga ha fel.

5. Du duger.

Video från Klara Besked på Youtube med fem tips om sårbarhet som föreläsare.

Lämna ett svar

Stäng meny