LYSSNA OCH DEBATTERA – RETORIKÖVNING

I min retorikklass på Karolinska gymnasiet i Örebro jobbade vi med temat ”Lyssna”. Eleverna skrev valfritt tal på temat, vi tittade på tal och presentationer på temat och vi gjorde retorikövningar som tränar lyssnandet. Det är för mig den viktigaste förmågan hos en god retoriker.

Här kommer en improviserad debattövning som du kan göra snabbt och lätt i helklass och ge alla träning i att lyssna och argumentera improviserat.

Ämnet för vår debatt var: Är det viktigt att ge sitt barn ett internationellt gångbart namn? (Jag var gravid och klassen var sugen på att få ha viss input i namnvalet. Så långt ville jag inte sträcka mig men nog kunde de få hjälpa till att avgöra sådana här pre-föräldraskapstankar.)

Halva klassen fick vara för och halva emot. De fick ca tre minuter på sig att enskilt skriva ner argument för sin ståndpunkt.

Därefter startade debatten med att jag pekade på en elev från för-sidan som fick resa sig upp och säga ett av sina argument.

Sedan pekade jag på en elev från mot-sidan som fick ställa sig upp och först upprepa något av vad föregående talare sa och sedan säga ett av sina argument.

Upprepandet var svårare än en kan tro. Jag fick påminna dem flera gånger. Men när de upprepar och sedan improviserar fram snygga övergångar för att haka i sitt eget argument – det är lycka för en retoriker att se!

Här kommer några exempel på hur det kunde låta när eleverna upprepade:

  • Som L nu säger så finns absolut risken för mobbing men….
  • Det du säger är att… och jag kan inte hålla med.
  • När du påstår att… så är det fullständigt orimligt med tanke på…
  • M sa att… Jag vill dock byta perspektiv och lyfta fram att…
  • K säger att… men det hör faktiskt inte hit.

Så fortsatte debatten med att jag fördelade ordet. Är ni en stor klass och vill göra en kortvariant behöver du inte peka på alla. När några sagt sitt kan ni istället låta alla säga sina argument och diskutera om varför vissa argument fanns med flera gånger och vilka som kanske saknas.

Det här är en så viktig övning i att lyssna och det skapar ett gemensamt engagemang och samhörighet i klassen när alla blir bekräftade och hörda som är så härligt att se.

Principen kan du förstås använda i vanlig respons till talaren också. När en elev ska ge respons så ska den kunna hänvisa till något specifikt som talaren sagt.

Lycka till och ha så kul med retoriken i klassrummet!

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar

Stäng meny