Fyra enkla sätt att variera din röst när du talar

En monoton talare kan säga de mest intressanta orden utan att någon hör budskapet. När du presenterar och talar behöver du variera din röst för att fånga och hålla kvar uppmärksamheten. Här får du fyra konkreta retoriktips för att variera din röst.

Variera röstvolymen
Anpassa din röstvolym till lokal och avstånd till lyssnarna. Det låter ganska självklart men när man medvetet anpassar sig kan man också göra viktiga retoriska poänger genom att bryta normer. Ett exempel är att kliva in och se självsäker ut men tala väldigt tyst. Vad händer? Alla börjar lyssna. Våga prova att sänka volymen för att betona det viktiga, istället för tvärtom.

Variera betoningen
En del betonar varje ord som det viktigaste. Det får effekten att man inte orkar lyssna för man vet inte vad som är poängen. Välj medvetet vilka ord du betonar. Betydelsen kan skilja sig mycket åt. Prova till exempel att betona ett ord i taget i följande mening och fundera över hur olika betydelsen blir.

Vi ser äntligen resultat av vår senaste kvalitetssatning.

Variera ditt tonläge
I det vardagliga samtalet speglar vi ofta vår målgrupp med vårt tonläge. Prova till exempel att säga ”Hej är det du som ringer” som om det var din mamma, chefen, en gammal ovän eller ett litet barn i andra luren. Målgruppen avgör vad som är passande. I din presentation kan du fundera över vilka egenskaper du tillskriver lyssnarna genom att prata med olika tonläge? Vad får de för effekt om du pratar till dem som till ett barn? Eller som till någon du anser dig vara överlägsen?

Variera ditt tempo
En person som talar både snabbt och otydligt upplevs som nervös och osäker men en person som talar snabbt men tydligt, till exempel en sportkommentator, upplevs som engagerad och väl insatt. Satsa alltså på tydligheten!

När du förändrar rösten, oavsett hur, så reagerar lyssnarna och får en ny chans att bli fängslade eller i bästa fall att fortsätta vara fängslade och inte glida iväg i tanken med mobilen i handen.

Hur mycket tänker du på hur du använder rösten?

Mer av din röst och smartare retorik
Om du vill träna på att upptäcka mer av din röst och lära dig använda den retoriskt smart så kan jag hjälpa dig. Läs mer om personlig retorikträning.

Lämna ett svar

Stäng meny