Påverka lyssnarnas energi á la Hans Rosling

Bloggade nyligen om hur Danny Saucedo förändrar energin i ett rum genom att ignorera publikens reaktioner och själv ha en helt annan energi. 

Det finns ett annat exempel på hur man kan förändra sin publiks energi. Hans Roslings tal på Hela Sverige Skramlar-galan får stå som exempel på detta. 

Han möts av liknande reaktioner som Danny på Idol när han kliver ut på scen och när han får ordet av Filip och Fredrik: skrikande fans, hög energi, feststämning, glada tillrop. Men det är tydligt att han vill skapa något annat. Till skillnad från Danny, som helt ignorerar lyssnarnas känsloyttringar, bemöter Hans Rosling publiken men på ett ganska ovanligt sätt. 

Inte heller Rosling tar in reaktionerna. Han vinkar inte, han flirtar inte, han tackar inte för reaktionerna. Han är ganska oberörd. Publiken får inget tillbaks för sina hyllningar; inget samtalsstöd, ingen bekräftelse. Det kan få vem som helst att lägga ner sina försök till kommunikation. 

Men han adresserar ändå publiken direkt med sitt kroppsspråk (ca 1:08 in i klippet). Han lyfter händerna, gestikulerar åt dem att sätta sig ner (men inte med det där tacksamma leendet över hyllningarna som är det vanliga, utan med seriös mimik). Sen säger han att det här är allvar. Och energin är som förbytt. 

Här kan du se Hans Rosling på Hela Sverige skramlar. 

Hur brukar du bemöta publikens applåder? 

Lämna ett svar

Stäng meny