Retorikanalys: Obamas video för America´s clean power plan

Nyligen släppte Vita huset en video där president Obama lanserar America´s clean power plan. Den korta videon är fullproppad med intressant retorik, framförallt en viktig påminnelse om målgruppsanpassning till varje pris, eller? Titta gärna på videon innan du läser vidare. 

Har du hittat de mest övertygande argumenten? 
Det första han gör är att lyfta fram klimathotet som ett hot mot USA:s ekonomi, säkerhet och hälsa. Det är inte de vanligast argumenten för att göra något åt klimatkrisen i den svenska debatten. Utan att ha data är min upplevelse att det här handlar mer om vad som är moraliskt riktigt, att bevara ekosystem och global rättvisa. Man får tycka vad man vill om det men Obama har hittat de tre starkaste argumenten för att övertyga en amerikan om att det är dags att agera. När deras egen ekonomi, säkerhet och hälsa står på spel, då är det läge att göra något. 

Små vardagsexempel starkare än stora kriser
Han tar Astma som exempel på ett gigantiskt hälsoproblem till följd av luftföroreningar. För mig blir det nästan ett skrattretande argument. Åh nej! Våra rika barn får astma, nu MÅSTE vi göra något. Men Obama har hittat ett vardagsnära exempel som oerhört många amerikaner kan relatera till och som för dem är ett äkta, upplevt, stort problem i vardagen som de gärna skulle vara utan. 

Fokuserar du på det som berör dina lyssnare? 
Han säger att vi ska ta tag i det här nu ”for the safety of our kids. For the safety and health of all Americans”. Återigen blir det skevt för mig som står utanför. Ska de bara göra det för sin egen skull? Det är knappast bara amerikaner som drabbas av klimatförändringarna. Men återigen har Obama gjort sin målgruppsanpassning och hittat det som ligger nära lyssnarnas hjärta. Vi ser det hela tiden, hur vi har lättare att beröras när människor lika oss själva far illa och svårare att ta till oss lidande bland människor längre bort (bokstavligt och bildligt). Så även om Obama säkert vet att det finns andra som drabbas hårdare än amerikaner så väljer han att fokusera på det lidande som kan drabba människorna han talar till. 

Rimmar din uppmaning med lyssnarnas värderingar? 
Mot slutet kommer några intressanta fraser som säger mycket om den självbild Obamas lyssnare har. Han appellerar till deras ansvarskänsla som amerikaner, världens bästa folk. De som sprider demokrati och befriar förtryckta. De som leder utvecklingen inom alla områden och har kommit längst i kampen för frihet.

Genom att sprida videon och jobba för smartare klimatbeslut i vår egen omgivning kan vi ”help America to lead the world forward”. Och det sista han säger är att det är dags för America, och världen, att agera – resten av världen som en liten parentes som nu ska få haka på USA i deras briljanta clean power plan – som om vi inte tänkt på detta förut…

Det här blir så komiskt för mig. Hur länge har man väntat på att USA ska skriva på Kyotoprotokollet? Hur mycket längre bak ligger de inte i allt vad ansträngningar för miljön heter? Men det spelar ingen roll.

För att få din målgrupp att agera är det klokt att visa att du vet vilka de är, att du känner dem och att du ser dem så som de ser sig själva. Placera din önskan om agerande i linje med deras värderingar och självbild, först då kan det bli resultat. 

Hur tänker du? Är det alltid rätt sätt att målgruppsanpassa, även om det upprätthåller en skev bild av världen? Stor fråga, men också ett litet svar från dig vore intressant att höra. 

Lämna ett svar

Stäng meny