Less på dina tre punkter? Utmana med fri struktur

Många kör på formeln säg det du ska säga, säg det, säg det du har sagt. Eller på dispositionen med tre gyllene punkter för allting. Om du är en person som gärna vill göra något annat än tre punkter ska du läsa vidare. 

Jag har tidigare skrivit om hur du kan lyckas med en kreativ inledning och jag återkommer ofta till ämnet om att våga göra nya saker. Jag är nog, precis som du eftersom du läst vidare, en person som tänker mer tematiskt än linjärt och som vill prova något annat. Lockas du av tanken på att utmana det klassiska upplägget? När jag lyssnar på sådana människor tycks det som att deras tankar far omkring från det ena till det andra, till det tredje, till något helt annat och tillbaka till det andra igen bara för att snabbt lägga till en fjärde aspekt innan man landar i någon slutsats som oftast är fler nya frågor snarare än ett svar. Det är alltid en härlig men utmanande resa att lyssna på en sådan person.

Hemligheten med att förena tydlighet och fria struktur

Det går faktiskt att förena tydlighet med en friare struktur. Hemligheten ligger i att vara tydlig med din lösa struktur. Det behöver finnas en struktur för att lyssnaren ska känna sig trygg nog att kunna slappna av och lyssna. Strukturen behövs också för att det ska vara lättare att minnas vad du sagt i din presentation, föreläsning eller tal. Med det sagt kan din struktur precis lika gärna vara byggd på fria associationer mellan din presentations olika delar som på punkterna ett, två och tre. 

Så vägleder du lyssnaren

Styrkan ligger i att du som talare medvetet har valt en struktur och kan vägleda lyssnaren genom den även om den inte ser ut som man förväntar sig. Så här kan det låta när man vägleder i en fri struktur:

”Den här föreläsningen kommer inte följa samma mönster som de ni brukar höra. Men jag lovar er att vad som än händer så har jag koll på läget och vad som sker här framme.”
”Jag har inga punkter till er idag. Jag kommer ta er på en resa mellan olika perspektiv, på vårt lands järnvägar – politikens synvinkel, privatpersonens upplevelse, landsbygden och storstadens behov – och vi rör oss fritt mellan dem.”
”Jag hoppas ni har många fler frågor i huvudet när ni lämnar lokalen än när ni kom hit. Jag är här bara för att sätta igång era tankar. Jag kommer göra det med allehanda lösryckta berättelser och fakta om idrottsföreningarnas betydelse för en god ungdomskultur”.

La du märke till att jag bara listade tre exempel? Skarpt observerat. Vägleder du lyssnaren på det här sättet kan ditt kreativa och överraskande upplägg bli en positiv upplevelse för lyssnaren. 

Vad föredrar du att lyssna till: en klassisk struktur eller en friare? Vad föredrar du när du själv ska tala: klassiskt eller fritt? 

Lämna ett svar

Stäng meny