Så balanserar du dina kroppsspråkssignaler

Nu, näst sista veckan på retorikträningen är det dags att köra hårt med helkroppsträning. Precis som i fysiska helkroppsövningar är balansen central för veckans retorikträning; balans mellan signaler som dominans och undergivenhet och kreativitet och struktur.

Hur ser din kropp ut egentligen?
Först behövs en kartläggning av dina resurser och återigen är spegeln eller filmkameran din bästa vän och kritiker. Försök se hur din kropp ser ut (och fina du, gör det utan värdering av att något är fint eller fult). Har du långa armar, korta eller långa ben? Har du breda axlar, välbyggd överkropp eller är du nätt? Vad är ditt neutrala ansiktsuttryck? Är du hjulbent, kobent, långbent? Är du rullstolsburen? Vilken hårfärg och frisyr har du? Vart pekar dina fötter? Har du någon funktionsnedsättning som gör att du har en särskild kroppshållning eller ansiktsuttryck? Håller du hakan högt, har du lång hals? Sluttar dina axlar mycket? Är du något framåt- eller bakåtlutad?

Du och ditt kroppsspråk – fast smartare
När du svarar på dessa frågor är du din egen PT som kartlägger förutsättningarna, dina retoriska kroppsspråksresurser. När du vet dina förutsättningar kan du börja träna på allvar. Anpassa ditt kroppsspråk efter din målgrupp och ditt sammanhang och använd det som är du på ett smart sätt.

Fem retorikövningar för ett balanserat kroppsspråk

1. Om du har lätt för att le och gärna gör det kan du balansera det vänliga intrycket med något mer dominant och förtroendeingivande, till exempel en rakare rygg, ihophållna fingrarna när du gestikulerar och ett relativt långsamt rörelsemönster. 

2. Har du lätt för att inta överläge i din mimik och kroppshållning kan du balansera det med mer vänliga och undergivna signaler som att le, göra hastiga eller spretiga gester, backa ett steg på scenen eller titta ”under lugg” någon gång.

3. Var medveten om dina unika fysiska förutsättningar och använd dem som stöttepelare för ditt budskap. Ett exempel är fötter som pekar inåt som kan göra att talaren uppfattas som otillgänglig och stängd. Det finns flera sätt att hantera sådana saker på. Du kan nämna elefanten i rummet, skämta om den eller väga upp det försiktiga intrycket genom att ha ett kroppsspråk som i övrigt signalerar öppenhet och självsäkerhet.

4. Har du någon gång varit inbjuden att tala om kreativitet i ett sammanhang där klädkoden är strikt kavaj och du vet att du skulle förlora all trovärdighet om du bröt mot den? I sådana lägen kan det vara extra viktigt att plocka fram kroppsspråket hos ditt inneboende kreativa geni. Låt det och dina ord stå i kontrast till din förutsägbara, föga innovativa klädsel.

5. Är du ett livligt yrväder som pratar fort, gestikulerar vilt och gärna far runt framför dina lyssnare så kan du balansera upp det med att byta ut ett av dina karaktärsdrag mot något lugnare. Stå mer still, gestikulera mer samlat eller prata långsammare. Det handlar inte om att göra om det som är du, bara att använda det smartare.

Har du fler exempel på hur du kan balansera ditt kroppsspråk?

Lämna ett svar

Stäng meny