Levande kommunikation med dina egna gester

Vi satt ett gäng i soffan en vardagkväll och pratade om ditt och datt. Vissa saker engagerade mer än annat och då kommenterade någon en annans gest när ämnet engagerade extra mycket. Samtalet gled in på hur olika gester vi gör när vi tycker något är viktigt. Vi har olika viktighetsgester, vilken är din? Och hur kan du använda dem när du inte snackar i soffan utan när det verkligen gäller?

När du blir medveten om ditt kroppsspråk och dina gester kan du komma lite längre i att engagera och övertyga dina lyssnare.

Det handlar också om att börja använda hela ditt register av gester och miner, att ta vara på allt som är du i din roll som kommunikatör. Det kommer göra din retorik mer levande, personlig och tilltalande.

Fundera på hur du gör när något engagerar dig runt fikabordet. Vad gör dina händer? Din hållning? Din mimik? Din röst? Där har du din viktighetsgest.
Fundera på vad du gör när du berättar något allvarligt. Vad gör dina händer? Din hållning? Din mimik? Din röst? Där har du din allvarsgest.
Fundera på vad du gör när du skämtar? Vad gör dina händer? Din hållning? Din mimik? Din röst? Där har du din humorgest.

Våga nu vara sådan i din nästa presentation.

Lämna ett svar

Stäng meny