TED Talks ”The power of vulnerability” – 5 lärdomar för dig som föreläser

För en tid sedan kom jag över Brené Browns ”The Power of Vulnerability” på Ted Talks. Jag är inte den första, drygt 10 miljoner har sett det. Det har inte gått en dag sedan dess utan att jag tänkt på hennes ord. Brené Browns upptäckter om sårbarhet är viktiga för hela livet och jag vill inte förminska effekten hennes forskning kan ha på mänsklig samvaro i stort. Men retorik är mitt ämne och jag såg angelägna lärdomar för dig som pratar inför människor oavsett om du gör det motvilligt och sällan eller gärna och ofta.

1. Sårbarhet är mod
”The Power of Vulnerability” är hennes titel. Det är kraftfullt när du vågar visa dig sårbar inför dina lyssnare. Om du ofta blir nervös kan det här hjälpa dig. Att vara öppen och visa din nervositet gör ofta att lyssnarna gillar dig. Du är modig som vågar stå där och prata och alla tycker det. Är du rutinerad och ser dig själv som en duktig föreläsare? Då vill jag utmana dig att fundera på hur du kan släppa igenom ännu mer av din personlighet. Vad finns inom dig som om du visade det finns risken att dina lyssnare skulle se dig som svag? Sårbarhet är inte svaghet, det är mod. Våga berätta om eller visa när du gjort ett misstag. Det kan göra pricken över i:t eller till och med vända upp och ner på hela din föreläsarroll på ett positivt sätt. Du kan alltså ha nytta av kraften i sårbarheten som föreläsare men framförallt tror jag det gör våra arbetsplatser, föreningar, politiska arenor och företag lite schysstare om fler vågar bli sedda, på riktigt.

2. Anknytning är allt också för en föreläsare
Brené pratar om Connection – jag skulle säga anknytning eller tillhörighet på svenska – som den djupaste behovet hos oss människor. Hoppas du tycker det är ok att jag drar detta existentiella till en mer praktisk retorisk nivå. Anknytning är helt avgörande för om ditt budskap ska gå in i örat och ut med nästa kafferast eller in i hjärtat och stanna där. Jag frågade på Twitter vad som är det värsta misstaget en föreläsare kan göra. Från Anneli Fromell (@fromell), som jobbar med Browns teorier i praktiken, fick jag följande svar: att missa att knyta an till publiken. Hur du knyter an till publiken är ett eget ämne i sig och jag lovar att blogga mer om det.

3. Din kreativitet står på spel
Brenés forskning har visat att vi inte kan bedöva vissa känslor utan att bedöva andra. När vi bedövar och inte vågar känna vår sårbarhet bedövar vi också vår kreativitet. Det är sorgligt att osäkerhet, rädsla för att göra misstag, inte leva upp till förväntningarna, att sticka ut för mycket, att inte vara rätt klädd, att inte bli tillräckligt omtyckt, att inte bli skrattad åt på rätt ställen begränsar dina idéer till lysande inslag i dina presentationer. Humorn är ett tydligt exempel. Inget är väl värre än att dra ett uppenbart skämt men inte få några skratt tillbaka? Lika bra att stryka skämtet i presentationen och hålla sig till det torra … Hur många gånger har du tänkt så?

4. Våga ha fel 
Vi bedövar vår sårbarhet genom att göra allt som är osäkert säkert. Brené tar religionsdiskussioner och politiken som exempel där det ibland saknas öppen dialog och allt låter som ”I´m right. You´re wrong. Shut up.” Retorik är kommunikation, kommunikation är dialog. I retoriken finns verktyg för att få ett gott samtal. Du kan träna dig i att lyssna på vad som egentligen sägs och du kan få lära dig att bemöta det på ett sätt som din samtalspartner förstår. Retorikens sätt att behandla ett ämne är alltid med en fast övertygelse om att det inte finns ett rätt sätt. Med lite retoriskt kunnande kan du se åsikter i ljuset av kulturell bakgrund, religiös övertygelse, social status och på så sätt gå från ”Jag fattar inte hur man kan tycka så, det är ju helt puckat” till ”Ok, nu förstår jag, men jag håller inte med.” Ett sådant samtal kräver att du går in med risken att bli motbevisad, risken att tappa ansiktet och ha fel. Du måste våga vara sårbar. Men ju fler som vågar det, desto fler goda retoriska samtal får vi som leder till en större förståelse för ett annat synsätt.

5. Du duger
Du är aldrig din presentation eller prestation. Brenés forskning visade att de människor som lever med en känsla av värde är de som tror att de är värda kärlek och tillhörighet. När du förstår att du duger kan du slappna av mer till fördel för både dig, ditt budskap och dina lyssnare. Påminn dig om denna enkla sanning i nervösa stunder och inte minst efteråt. Om allt inte gick klockrent ska du såklart kritiskt analysera din presentation men lämna inte utvärderingen med dålig självkänsla, avsluta alltid med ett ärligt: jag duger.

Vad tycker du? Finns det kraft i sårbarheten i dina retoriska sammanhang?

Kommentera

Stäng meny