Vad vill du ha sagt – tänk på din tes

Tänk på din tes och formulera den i en mening. Vad vill du ha sagt? Vilken ståndpunkt tar du? Vet du inte det blir ditt budskap som en sliten tandborste – spretigt och ineffektivt. Det här gäller oavsett om det är ett tal, en föreläsning eller en text.

En smula retorikteori – Vad är en tes?
En tes är kärnan i det du vill säga, kort formulerad i en mening. Tesen svarar på frågan: Vad vill du ha sagt? En tydlig tes hör inte bara hemma i en debatt. I allt som kommunicerar finns en tes, någon påstår något. (Håller du inte med? Jag utmanar dig att ge exempel på kommunikation utan en tes i kommentarsfältet.)

Tesen påverkar din retorik
Retoriken pratar om tre olika teser: den beskrivande, värderande och uppmanande. Här är ett exempel:

Beskrivande: Tesen är kärnan i det du vill säga.
Värderande: Det viktigaste är att ha en tydlig tes.
Uppmanande: Se till att du har en glasklar tes.

Som du förstår påverkar ditt val av tes hur du lägger upp resten av din föreläsning, presentation, tal eller text. Du måste ställa dig frågan vilken typ av tes som är mest lämplig för din målgrupp och kontext. Vilken typ av tes uppfyller bäst ditt syfte? Välj tes utifrån om ditt syfte är att informera eller berätta, argumentera eller mana till handling.

Hitta tesen – få smidigare kommunikation
När du har en tes kan du börja strukturera dina budskap med teser på olika nivåer. Du kan också lära dig att snabbt identifiera andras teser. Det är viktigt för att ha en konstruktiv dialog eftersom du lättare avslöjar kärnan i människors budskap och kan bemöta dem på rätt nivå. Men det berättar jag mer om en annan gång.

Jag vill gärna höra hur du brukar jobba med dina teser? Eller var det här helt nytt för dig? Hur kommer du använda det i så fall?

Lämna ett svar

Stäng meny